ÉgMódszerünk középpontjában a bizalmi légkör kialakítása és a bizalom konkrét megtapasztalása áll. A bizalomé, amely nélkülözhetetlen minden kapcsolatban, legyen az személyes vagy kollegiális munkakapcsolat.

Az LRD-alapú Élménytréning legfontosabb hatásai:

 • Az Élmény-út különlegessége és a feldolgozás dinamikája erősíti a közösség összetartását;
 • Szerepekből kimozdít, ugyanakkor ráláttat és tudatosítja is azokat;
 • A bizalomépítés tudatosításával növekszik a felelősségvállalási készség;
 • Az élmény közösségben történő feldolgozása során a résztvevők újabb szempontok alapján ismerik meg egymást, javul a kommunikáció;
 • A megélt érzelmek dramatikus és kognitív kifejezése fejleszti az érzelmi intelligenciát;
 • A közös értékek áttekintésével, a csapatmunka előnyeinek megtapasztalásával nő a résztvevők hivatásbeli öntudata;
 • Lelkesítő hatása van, lélek-tudatra, lélekjelenlétre ösztönöz;
 • A bizalom elmélyítése segíti az esetlegesen felmerülő munkahelyi konfliktusok kezelését, kompromisszumos megoldását;

A résztvevők a közös együttlét mellett személyesen is profitálnak az Élménytréningből:

 • nő az önbizalmuk,
 • reálisabbá válik önértékelésük,
 • nő az együttműködési készségük,
 • nő empátiájuk és tolerancia szintjük,
 • fejlődik kreativitásuk,
 • emberi kapcsolataik természetesebbé válhatnak.