ÉgAz Élménytréning alapváltozatát 8-16 fős munkatársi közösségek számára alkottuk meg. Helyben, a rendelkezésre álló irodákban is kialakítható a megfelelő tér, de partnerünk által megjelölt helyszíneken is rendelkezésére állunk.

Az előkészítő megbeszélések során:

  • Kijelöljük az Élménytréning időpontját;
  • Széleskörű tájékoztatást adunk a módszerről;
  • Igényfelmérés történik: pl.: milyen szempontú közösségfejlesztésre, bizalomerősítésre van szükség az adott területen, mentálhigiénés vonatkozások mennyire kerüljenek előtérbe, résztvevők körének meghatározása stb.;
  • Teremigényeink felmérése is ekkor történik. A program egészére nézve elegendő egy kb. 10x6m2 nagyságú helyiség, ahol a csoport kényelmesen elfér és mozgással járó, dramatikus gyakorlatok biztonságosan végezhetők. Az Élményút-előadás idejére további két kisebb teremre van szükségünk.

Ég Az Élménytréning legfontosabb szakasza az Élményút-előadás, amelyen mindenkivel külön-külön foglakozunk, és e műfajban nagy gyakorlattal rendelkező révészek segítik munkánkat. Mindenkire megfelelő érzékenységgel figyelünk és vigyázunk. Aki már megélte az előadást a Csendteremben várakozhat továbbgondolva az átélteket. Ezt követően a megéltek közösségi integrálására kerül sor.

Az Élménytréning minden változata négy fázisból áll:

  • RÁMELEGÍTÉS: Ez az érzékelés, érzékszervek tudatosítása révén történik, amelyek a hivatástudat megerősítését is szolgálják.
  • ÉLMÉNYÚT-ELŐADÁS: Egy Láthatatlan Színház műfajú előadás, melynek személyes élményét kognitív és nem kognitív szinten elmélyítjük.
  • ÉLMÉNY INTEGRÁLÁSA: A legfontosabb élményminőségeket dramatikus technikákkal aktivizáljuk, közösségi szinten integráljuk, a személyes erőforrásokat tudatosítjuk.
  • HATÁSVIZSGÁLAT: Négy hét elteltével rövid kérdőíves felmérés keretében visszajelzést kérünk a résztvevőktől módszerünk hatékonyságára vonatkozóan.