Kairosz a szó, mellyel a régi görögök az alkalmas időt jelölték. Amikor megnyílik valami, ami addig zárt volt. Amikor feltör valami, amelynek útja felfelé addig nyitott nem volt. A lehetőségek beteljesítésének pillanata. Nem máskor és nem máshol, hanem itt és most, a jelenben.

Ez az idő az érés, a megérés – a megértés ideje. A helyzet megérett, és az esemény bekövetkezik. Éppen akkor, amikor kell. Nem később, és nem előbb.

Az ember életében ilyen pillanat, amikor átlátja azt az utat, ahonnan jött, látja azt is, hová tart, és ráébred arra, hogy mindezt az éppenmost-ból látja, és tudja és teszi. Ez a pont az, amikor hirtelen minden nyitva áll benne, minden készen van ahhoz, hogy tovább lépjen, készen ahhoz, hogy megtegye, amit akkor, éppen meg kell tennie, mert a helyzet, a tér és az idő megkívánja tőle.

És valamilyen szempontból minden pillanat ilyen.

Minden pillanatban ott a lehetőség, mert minden pillanat ajtó, a jelenléthez vezető ajtó.

--------

A Budapesti Evangélikus Teológián 2001-ben megalakult önképző körben született meg a Kairosz nevű folyóirat alapötlete. Gáncs Tamás, Pelikán András és Mézes Zsolt László a mindezidáig megjelent három szám szerkesztő teológusai. Olyan folyóiratot akartunk létrehozni, amelynek írásai a művészetek, filozófia és teológia felől közelítenek ahhoz a középponthoz, vertikális tengelyhez, amelyet leginkább a jelenlét – kultúrák és vallások mögötti – szavában és jelentésében véltünk megtalálni. Célunk volt a több irányból, több értékből az ezeket az irányokat és értékeket meghatározó egyetlen felé elindulni, és azt szem előtt tartani.

A Kairosz elnevezés a jelenléthez vezető útra, annak milyenségére és minőségére utal. Az idő ugyanis mindig alkalmas lehet arra, hogy Isten- és önkeresésemben bármikor elinduljak, úton legyek. Egyedül rajtam múlik.

Mint ahogy egyedül rajtam múlik az, festékbe mártott ecsettel tiszta fehér papírra egy kört húzva, hogy a kör festése közben jelen vagyok-e minden pillanatban? Elhalványul-e a festék, vagy meg tudom-e tenni azt, hogy minden tettem, érzésem és gondolatom Teremtés-pillanat, maga az élő Kezdet legyen…