ÉgAz Élménytréning nagyon személyes élményt ad. Ez a személyesség pedig megköveteli azt, hogy az általunk tapasztalt érzékenységet tapintattal kezeljük, ezért van szükség alapelveink hangsúlyozására.

Titoktartás

A csoportban történt személyes és közösségi megnyilvánulások nem adhatóak ki harmadik személy felé, ez a bizalom megteremtésében és megtartásában szigorú etikai alapelvünk.

Az érintések alapelvei

Mivel sokan különbözőképpen reagálnak akár csak kezük megérintésére is, és az érintések a leginkább alkalmazott technika az Élményúton, tiszteletben tartjuk az érintések személyességet és nagy tapintattal, az intim határok szigorú betartásával alkalmazzuk azokat.

Belső aktivizálódás

Az Élménytréning során a belső fejlődési tartalékok aktivizálását tartjuk szem előtt, amely által a csoport résztvevőit hasznosan aktív magatartásra ösztönözzük. Ezáltal miden csoporttagnak közösségben betöltött szerepe és felelőssége még inkább tudatosodik és elmélyül.

Függetlenség

Független, kívülálló szakemberek vagyunk. Ezzel biztosítjuk azt, hogy pártatlanul, bele nem avatkozva szemléljük az esetlegesen felmerülő, vagy tudomásunkra jutó munkahelyi szituációkat. Ezeket az érzékeny helyzeteket minden esetben független pozícióból, érdek nélküli rátekintéssel kezeljük.