AjtóDarabjainkat magunk írjuk. Emberi határhelyzetekbe vezetve vándorainkat, olyan témákat és kérdéseket fogalmazunk meg, amelyek egzisztenciálisan megérintenek és elgondolkoztatnak. Tudatosításuk révén segíthetnek továbbélni, továbbvinni emberségünket.

 

Érintések

Születésünktől kezdve nap mint nap tárgyakkal, emberekkel, érzésekkel találkozunk. Érintünk és megérintenek bennünket. De készek vagyunk-e meghallani azt, amit ezek az érintések sugallnak, amit hordoznak? Készek vagyunk-e meghallani tárgyak, érzések, emberek üzenetét? Fel vagyunk-e készülve a lelki és szellemi Találkozásra, amely megerősít és továbbsegít? Ezekre a kérdésekre próbál megérintő válaszokhoz segíteni előadásunk.

Nem vagy egyedül

E darabunk célja bemutatni vándorainknak, hogy ha szemünk világa kialszik, a világ attól még nem szűnik meg létezni. Bár úgy tűnik számunkra, hogy bekötött szemmel nagyon egyedül lettünk, és a világ dolgaiban járatlanokká váltunk, de mégsem vagyunk világtalanok. Sőt, az is előfordulhat, hogy sokszor vigyáznak ránk… Ebből pedig erőt meríthetünk mások megsegítésére.

„Kezdetben”

Ez az előadás ráébreszt létünk és életünk elemi összetevőire. Egy utazásra hívjuk vándorainkat az őselemek világába: a föld, a víz, a levegő, a tűz és a mindezeket összetartó és megelevenítő ötödik elem megtapasztalása felé, amely minden ősi kultúrában megjelenik. A világot felépítő, érzékszervek által tapasztalható elemekkel találkozva oda kísérjük vándorainkat, ahol valami több és teljesebb születhet meg a lélek mélyén. Életünk minden egyes pillanatát szebben és jobban megélni segít ez az előadás.

ÁDVENT CSÖNDJE

Előadásunk arra tesz kísérletet, hogy elmélyítse, és személyessé tegye azt a csodát, amely az ádventi várakozást követően Karácsony Ünnepében jelenik meg a külvilágban. Ez az ünnep csak külső fénye annak, amelynek elsősorban belül kell megszületnie. A természet téli napfordulóját követően, a legmélyebb sötétség közepette moccanhat valami, ami túlsegít e sötétségen. Belül történik mindez, az emberi lélekben. Belül kell történnie, hogy megértsük igazán: mit is ünneplünk Karácsonykor. Ehhez szeretne szerény segítséget nyújtani ez az előadásunk.