PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: SEGÍTŐK SEGÍTÉSE


A Jelenlét Műhely Egyesület az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásával SEGÍTŐK SEGÍTÉSE c. programjának megvalósítása keretében nyílt pályázatot hirdet az Észak-Alföld Régióban működő civil szervezetek számára.

A pályázat kiírója

A Jelenlét Műhely Egyesület közhasznú tevékenységei között, egy rendhagyó, saját fejlesztésű módszer alapján, szemléletformáló előadásokat, tréningeket, valamint terápiás jellegű foglalkozásokat szervez. Módszerünk a látás érzékszervének ideiglenes korlátozásán alapszik, és az abban rejlő önismereti, mentálhigiénét erősítő lehetőségeket kutatja és alkalmazza.

A pályázat célja

A pályázat célja segítő civil szervezetek közösségfejlesztése. Egynapos (9.00–16.30) Élménytréningünk alkalmas lehet a célcsoport összetartásának növelésére, a munkatársak egymás iránti bizalmának erősítésére, önismeret mélyítésre, a mások iránti empátia megerősítésére, ösztönző erőforrások keresésére, tudatosítására. A pályázaton nyertes szervezetek 8-20 fős munkatársi csoportjainak egyesületünk díjmentesen biztosítja az Élménytréning szolgáltatását.  

Pályázhatnak

 • Észak-Alföld Régióban működő segítő és/vagy nevelő foglalkozást végző civil szervezetek 8-20 fős munkaközösségei (amely létszámba a civil szervezet célja megvalósítása érdekében dolgozó önkéntesek is beletartozhatnak) és
 • akik biztosítani tudják az Élménytréninghez szükséges helyszínt: 2-3 terem (egyik nagyobb osztályterem méretű helyiség: kb. 50 m2); valamint
 • határidőig elküldték a kitöltött motivációs adatlapot a trening@jelenletmuhely.hu e-mail címre. A tárgy mezőbe kérjük beírni: PÁLYÁZAT – Segítők segítése.

Motivációs adatlap (Word file)

A pályázat elküldésének határideje

2010. augusztus 31.

Fontos tudnivalók

 • Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.
 • Nagyobb szervezet közössége/alosztálya/meghatározott személyi köre számára kérheti a szolgáltatást. Mivel közösségfejlesztésről szól a pályázat, ajánlott az egy területen dolgozók részére kérni az Élménytréninget.
 • Kisebb létszámú szervezet esetén a szervezet célja érdekében önkéntes segítő munkát végző személyekre is kiterjedhet a csoport.
 • A szervezetek kiválasztásánál előnyben részesítjük a társadalom több szempontból hátrányos helyzetbe került rétegeivel foglalkozó szervezeteket.
 • Az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében történik. Kizárólag e-mailen érkezett pályázatokat várunk. Az elbírálás eredményéről e-mailben értesítjük a szervezeteket 2010. szeptember 10-ig.
 • A nyertesekkel (7-10 szervezet) 2010 szeptembere folyamán vesszük fel a kapcsolatot a további egyeztetések végett.
 • A módszer alkalmazásának folyamatáról bővebben a következő aloldalon tájékozódhat: Élménytréning
 •  

Eredményes pályázást kíván a Jelenlét Műhely Egyesület!