Az Élménytréning a Láthatatlan Színház műfajának alkalmazása a közösségépítésben, amelyet a Jelenlét Műhely Egyesület szakmai munkacsoportja fejlesztett ki.

Egy olyan bizalomerősítő és közösségfejlesztő folyamat, amely a Látás Redukciójával történő Dramatizálás /LRD/ módszerével kiválóan alkalmas személyiség- és készségfejlesztésre, a mentálhigiéné többszempontú tudatosítására.

ÉgA program szívében egy Láthatatlan Színház műfajú előadás áll, amelyet a résztvevők a látás érzékszervének ideiglenes korlátozásával járnak be. Ez szemük bekötésével történik. Mivel a világban való tájékozódásra leginkább a látás érzékszervét használjuk, észlelésünk több mint 80-85%-a szemünk segítségével történik, megfelelő érzékenységgel és hozzáértéssel rövid időre kizárva ezt, világunk és önmagunk tapasztalása mélyebb síkra terelődhet. A Élményút főszereplője a vándor, vele történik minden, saját képzelete által emelt díszletek között vándorol a révészek segítségével, miközben a továbbra is zavartalanul működő érzékszervein keresztül dramatizálja a megélteket.

A hagyományos Láthatatlan Színházi előadásoknál annyival több és másabb ez, amennyiben az átélt élmény rámelegítésére, egyéni és közösségi feldolgozására, rögzítésére és lecsengetésére elegendő időt szánunk. Mindez az LRD alapján kifejlesztett struktúrált gyakorlatokkal történik. Tehát a vándorúttal egyéni élményt adunk, ugyanazt nyújtva minden résztvevőnek, akik azonban személyiségükből fakadóan más-más szemszögből élik át az utazást. Ez fokozza a befelé figyelést és az eddig tapasztaltak új szemszögből való megközelítését is elősegíti. Ezt az alapvetően személyes és egyéni élményt közösségi szinten integrálja Élménytréningünk.