Az egyesület alapvetően kulturális értékteremtő, értékközvetítő és értékmegőrző céllal alakult meg, amely cél különös hangsúllyal, de nem kizárólagos jelleggel irányul keresztény ifjúsági kezdeményezések felkarolására.

Az első évszám, amelyben a Jelenlét Műhely alapításának igénye felmerült: 2001. A Budapesti Evangélikus Teológián alakult egy baráti alapon működő, önképző kör, amelyben megszületett a Kairosz nevű folyóirat alapötlete. E mögé szerettünk volna egy kiadót létrehozni. Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 2002. május 15-én bejegyezte. A Kairosz egyelőre három számot élt meg évente megjelenő periodikaként.

Néhány év eltelt, és immár Debrecenben, a Láthatatlan Színház köré gyűlt lelkes társulati tagokkal együtt határoztuk el, hogy felélesztve az egyesületet, működési hátteret biztosítunk e műfaj számára, amely színház, játék és dráma egyszerre, de több is ezeknél. Több, amennyiben a látássérült és nem-látó embertársaink élethelyzetének látókkal való megismertetését is célozza.  

Sőt, célunk a látás érzékszervének ideiglenes kizárásán alapuló terápiás lehetőségek kutatása is. Ugyanis életünk során látásunk alapján tájékozódunk leginkább. Ha megfelelő érzékenységgel és hozzáértéssel rövid időre kizárjuk ezt, világunk és önmagunk tapasztalása mélyebb síkra terelődhet, önismeretünk növekedhet.

2008. június 13-án a budapesti Mentálhigiéné Intézetben rendezett éves Pasztorálpszichológiai konferencián a Láthatatlan Színház mint módszer volt a fő programpont, ahol a bemutatást követően elismert pszichiáterek, neves pszichológus szakemberek és pszichodráma vezetők ennek kiegészítő terápiás kutatását ösztönözték. Ennek a pozitív kritikának a révén szerveződött újjá, és indult el gyakorlati értelemben is a Jelenlét Műhely Egyesület. 2008 augusztusában a Fővárosi Bíróság jóváhagyta az Alapszabály változtatásait és közhasznúvá minősítette a szervezetet.

Az egyesület célja megvalósítása érdekében:

  • Támogatja a Láthatatlan Színház művészeti alkotóműhelyét;
  • A Láthatatlan Színház módszere alapján szemináriumokat, tréningeket, valamint terápiás jellegű foglalkozásokat szervez;
  • A művészet területén e módszert alkalmazva segíti elő hátrányos helyzetben lévő fiatalok készségeinek kibontakoztatását;
  • A fentiekkel kapcsolatban művelődés-szervezési tevékenységet folytat.

Az egyesület főbb közhasznú tevékenységi körei az Alapszabály 8.§ (1) alapján:

  • kulturális tevékenység;
  • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
  • közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások.

Az egyesület tisztségviselői

Elnök: Dr. Mézes Zsolt László
Titkár: Dr. Papp Eszter
Gazdasági ügyvivő: Veres Katalin

Az egyesület székhelye

4031 Debrecen, Derék u. 247. I/3

Az egyesület számlaszáma és adószáma

14100213-11370649-01000008 (Volksbank)

Adószám: 18997192-1-09

Az egyesület elérhetősége

Tel: 06-20-8247329
E-mail:
Honlap: www.jelenletmuhely.hu